ablace

operativní odstranění nemocí postižených částí těla