Zdržení se drog, např.  pití alkoholu, kouření atd.