Reklama

adaptace

přizpůsobení člověka podmínkám prostředí