zdravotnické zařízení pro vyšetřování a léčení chodících pacientů