celková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí