odebrání plodové vody - slouží k odhalení některých závažných vrozených vad plodu