vede ke vzniku nových, chemicky  složitějších látek, z látek jednoduchých