porucha vidění způsobená nesprávným zakřivením rohovky