zkouška, na jejímž základě se vydává osvědčení o specializaci