zmenšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části