Člověk či zvíře, které je nosičem infekčního onemocnění.