společný název pro prostaglandiny ,prostacykliny, thromboxany, lipoxiny