ulehčení, usnadnění; fyziologie zesílení, popř. usnadněné působení vzruchu v neuronu vlivem současného nebo následného vzruchu v jiném neuronu.