teplotní stupnice užívaná v anglosaských zemích. Platí 1 °F = (5/9) °C; 32 °F = 0 °C, 212 °F = 100 °C, tj. tC = (5/9)(tF - 32), kde tC je teplota v Celsiově teplotní stupnici (°C) a tF teplota ve Fahrenheitově teplotní stupnici (°F). Nazvána podle G. D. Fahrenheita.