arabsky chuďas - islámský mystik. V Indii zvláště asketa, popř. jogín. Přeneseně člověk s mimořádnou fyzickou odolností a schopnostmi.