pocit bolesti v části končetiny, která byla amputována