zpětná vazba; pojem původně z kybernetiky. Také v lidském organismu mnohé procesy řízeny zpětnou vazbou (krevní tlak, vylučování hormonů ap.) V psychologii  se výrazu užívá zejména ve skupinové terapii a týká se jednotlivé reakce nějakého člena skupiny na chování jiného člena, na základě které se rozpoznává jestli se skupina odklání od stanoveného cíle a umožňuje modifikaci chování systému (skupiny) jako celku.