fermentace - biochemie přeměna organických látek za účasti enzymů, které jsou vylučovány některými mikroorganismy a kvasinkami. Energii získávají mikroorganismy z energeticky bohatých látek (cukrů). Kvašení anaerobní probíhá bez účasti kyslíku (např. kvašení alkoholické, máselné, mléčné), kvašení aerobní probíhá za přítomnosti kyslíku (např. kvašení citrónové, octové).