míhání, velmi rychlé a nepravidelné stahy srdečních síní nebo komor