fluoridace - dávkování sloučenin fluoru do pitné vody ke snížení kazivosti zubů. Nedostatek fluoridů v pitné vodě se může projevit nadměrnou kazivostí zubů, zejm. u dětí. Za optimální se považuje koncentrace fluoridů v pitné vodě asi 1,0 mgol-1. Preventivní ochrana spočívá v tvorbě fluoroapatitu, odolného proti kyselinám, v zubní sklovině.