ložisko, ohnisko; lékařství ložisko zánětu ve tkáni.

Reklama

Reklama