jedna z frakcí krevních bílkovin, použitelný k léčebným účelům

Reklama

Reklama