sněť, nekróza, neboli místní odúmrť tkáně, druhotně změněná působením zevních faktorů