zhoršení stavu pacienta jako následek negativního vlivu lékaře