schopnost některých osob přenášet vjemy bez pomoci známých smyslových orgánů