schopnost některých osob přenášet vjemy bez pomoci známých smyslových orgánů

Reklama

Reklama