očkovací látka proti infekčním nemocem, která vyvolává v organizmu tvorbu protilátek